FC Hyena

Info

Eten

Films

A FEMALE DIRECTION

Maandelijks / Monthly

We selecteren momenteel weer nieuwe korte films. Geïnteresseerd? Check ons nieuwsbericht.

A Female Direction is een programma dat zich focust op films gemaakt door vrouwen, of mensen die zich (ook) als vrouw identificeren.

Momenteel bestaat het merendeel van het filmaanbod uit films die door mannen zijn geregisseerd. Wij geloven dat dit een grote invloed heeft op hoe het publiek de wereld waarneemt. Om een gelijkwaardige samenleving na te streven, is het van belang dat filmliefhebbers meer films bekijken die vanuit een vrouwelijk oogpunt zijn gemaakt. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om (jonge) vrouwelijke filmmakers stimuleren om hun doelen na te streven. Daarom combineert het programma een korte film van jong talent met een al (eerder) uitgebrachte speelfilm. We combineren de twee werken het liefst op basis van hun overeenkomende thematiek. Elke vertoning begint met een inleiding waarin we dieper ingaan op de regisseurs.

English

A Female Direction is a program which focuses on movies made by women, or people who (also) identify themselves as female.

Currently, the majority of movies being made & screened, is directed by men. We believe that this has a significant impact on how the audience perceives the world. In order to pursue an equal society, it is important that film lovers keep watching more movies made from a female perspective. At the same time we think it is important to stimulate (young) female filmmakers to keep pursuing their goals. That’s why the program combines a short film from young talent with a feature film. We intend to combine the two works based on their shared theme. Each screening starts with an introduction in which we take a closer look at the directors.

Films in deze special

Vorige titels in deze special

One Sings The Other Doesn't (1977) + Short Film "In Search of a Memory" van Bobbie Wagenaar

The Watermelon Woman (1997) + Short Film "Dried out, we had forgotten our speech" van Tina Reden en Jumana Isabella Issa

A Simple Life (2012) + Short Film "De vrouw die oneindig wilde zijn" van Celine Daemen en Sanne Smits